DOKTER SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU
Spesialis Kulit dan Kelamin

 

dr. Herjuni Kusman, SpKK

13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 10.00-11.00 10.00-11.00

 

dr. Rachmah Diana Putri, SpKK

 15.00-16.00 15.00-16.00
15.00-17.00 15.00-17.00 15.00-17.00 15.00-17.00

dr. Raendy Rayendra, SpKK

          08.30-10.00