DOKTER SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU
Spesialis Kulit dan Kelamin

 

dr. Herjuni Kusman, SpKK

13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 10.00-11.00 10.00-11.00

 

dr. Rachmah Diana Putri, SpKK

    16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00

dr. Raendy Rayendra, SpKK

          09.00-10.30